Udvalg

Menighedsrådets udvalg 

Udvalg
Valgte medlemmer

Forretningsudvalg / Kirkeudvalg

Stina Carlberg, Niels Michael Broed, Julie Aaboe samt Jette Thaarup Pedersen.

Økonomiudvalg

Niels Michael Broed, Hanne Sten samt Kristian Hjulsager 

Byggeudvalg

Allan Henriksen, Stina Carlberg, Finn Hansen

Inventarudvalg

Stina Carlberg, Julie Aaboe samt Johnny Løndorf

Præsteboligudvalg Allan Henriksen, Maria Løndorf, Finn Hansen, Johnny Løndorf

Lokaleudvalg

Kirketjenere og præster

Arrangements udvalg

Stina Carlberg,  Julie Aaboe, (Miriam Joensen), Finn Hansen, Bibi Øvermyr

Kommunikationsudvalg

Bibi Øvermyr, Stina Carlberg, Julie Aaboe, (Miriam Joensen), Anders Christiansen, Ole Reuss Schmidt samt Lone Madsen

Sogneaften- og Korsvejstræfudvalg

Julie Aaboe, Ole Reuss Schmidt, (Miriam Joensen), Anders Christiansen, Stina Carlberg og Bibi Øvermyr

Menighedsplejen

Jette Thaarup Pedersen, Maria Løndorf, Allan Henriksen samt Miriam Joensen

Skovtursudvalg

M aria Løndorf, Allan Henriksen,  Ole Reuss Schmidt

Det grønne udvalg

Allan Henriksen, Johnny Løndorf, Julie Aabo

Valgbestyrelsen

Christine Creutzberg, Finn Hansen, (Vivi Jensen udtrådt fra menighedsrådet pr. 23.08.22)

Provstiudvalg

Poul Dybro

Mødested Amager

Jessica Hjortlund

Skoletjenesteudvalg

Jessica Hjortlund

opdateret d. 2. juni 2022