Medlemsskab og sognebåndsløsning

Medlemsskab af folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis man ikke blev døbt som barn, kan man melde sig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. 

Er man udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan man genoptages ved personlig henvendelse til den kirkebogsførende præst i bopælssognet.
 
Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man tage skriftlig kontakt til præsten eller kirkekontoret i bopælssognet. Det anbefales at man anvender sikker henvendelse, idet kirkekontoret skal bruge personnummer og andre personlige oplysninger for at kunne behandle sagen. Vær opmærksom på at man ved udmeldelse af folkekirken ikke længere har ret til kirkelige handlinger.

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Har du spørgsmål?

Tlf: 3251 7424
Mobil: 6116 3016

Hvis du skal sende noget der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du bruge en sikker forbindelse. Den kommer du ind på via dette link: 

Send sikkert til Korsvjeskirken