Kordegn

Bibi Øvermyr - kordegn

Personregisterfører og kommunikationsansvarlig
Tlf.:       3251 7424
E-mail: bmo@km.dk 
mandag-torsdag kl. 10-13,
torsdag også kl. 15-18

 

Hans Nabe Nielsen - kordegn

Tlf.:       3251 7424
E-mail: hna@km.dk 
fredag kl. 10-13 samt ferie- og fridagsafløser

        

 

Kirkekontorets åbningstider

Mandag 10:00 - 13:00

Tirsdag 10:00 - 13:00

Onsdag 10:00 - 13:00

Torsdag 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00

Fredag 10:00 - 13:00

   Kalender