Kordegn

Bibi Øvermyr - kordegn

Personregisterfører og kommunikationsansvarlig
Tlf.:       3251 7424
E-mail: bmo@km.dk 
mandag-torsdag kl. 10-13,
torsdag også kl. 15-18

 

Hans Nabe Nielsen - kordegnevikar

Tlf.:       3251 7424
E-mail: hna@km.dk 
fredag kl. 10-13 samt ferie- og fridagsafløser

         NB: Fredag er kontoret lukket i sommerperioden.

 

   Kalender