Fødsel og faderskab

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Det sker i reglen ved, at jordemoderen indberetter fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, at du selv skal anmelde fødslen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen indenfor 14 dage på borger.dk 

 

Faderskab

Når et barn bliver født, og forældrene ikke er gift, skal det fastslås, hvem der er far til barnet. Forældrene skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, der giver fælles forældremyndighed over barnet. Det kan ske på borger.dk de første 28 dage efter barnets fødsel. Se yderligere information på borger.dk

Har du spørgsmål?

Tlf: 3251 7424
Mobil: 6116 3016

Hvis du skal sende noget der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du bruge en sikker forbindelse. Den kommer du ind på via dette link: 

Send sikkert til Korsvjeskirken