Menighedsråd

Stedfortræder

  • Kristian Hjulsager
  • Bent Jeppesen

Kirkeværge (ikke medlem af menighedsrådet) Peter Carlberg - p_carlberg@hotmail.com - tlf. 60 80 49 00

  • Ole Reuss Schmidt , medarbejderrepræsentant

  • Bibi Øvermyr, kordegn og sekretær - bmo@km.dk