Personale

Bibi Øvermyr

kordegn, personregisterfører
Ole Reuss Schmidt organist
Johnny Wilms Løndorf kirketjener
Peter Nielsen kirketjener
Lone Madsen sognemedarbejder
Hans Nabe Nielsen kordegnevikar, personregisterfører