Begravelse og bisættelse

Dødsfald:

Et dødsfald anmeldes til kordegnekontoret, som oftest via en bedemand. Dødsfaldet kan også anmeldes digitalt på borger.dk.

Dato og tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med en af kirkens præster (oftest også dette gennem bedemand). Der skal også aftales tidspunkt for en samtale med præsten inden begravelsen/bisættelsen.

Ofte bruges ordene begravelse og bisættelse i flæng. 

Bisættelse:

En bisættelse, som i dag er det mest almindelige, er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium), hvorefter urnen (ca. 8-14 dage senere) kan nedsættes i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.

Begravelse:

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen foregår ved graven.