Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Korsvejskirken
We create relations

Jobopslag

Folkekirkens Skoletjeneste for Dragør-Tårnby søger medarbejder

Folkekirkens Skoletjeneste i Dragør og Tårnby søger en medarbejder/tovholder for opstart af Skoletjenesten i Dragør og Tårnby kommuner. Ansættelsen er en projektansættelse med en varighed af 2 år med mulighed for forlængelse.

Stillingen er fastsat til 30 timer/ugentligt.

Vi søger en medarbejder, der har lyst til at udvikle og samle undervisningsprojekter, der bringer kristendomskundskab i spil inden for flere skolefag, og som kan gøre vores skoletjeneste til et relevant og attraktivt tilbud til privat- og folkeskole i dag. En væsentlig del af stillingen vil også være opsøgende kontakt blandt de lokale skoler.

Du skal samtidig være klar til at varetage administrative opgaver med tilmeldinger, kontakter til lærere og præster, elevaktiviteter, lærerkurser, budgetlægning, hjemmeside mm. Der vil også være praktiske opgaver som pakning og kørsel af materialer til skolerne.

Vi søger en person som:

 • Har gode kommunikative evner og har lyst til at formidle kristendom gennem undervisningsprojekter.
 • Du skaber undervisningsprojekter i tæt samarbejde med landsnetværket, men du skal ikke selv undervise.
 • Har teologisk- eller pædagogiskbaggrund – eksempelvis en skolelærer med linjefag inden for kristendom.
 • Kender Folkekirken.
 • Gerne erfaring med at udvikle og sammensætte et årsprogram.
 • Er god til at skabe netværk.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • God administrator.
 • Har øje for grafisk arbejde
 • Er rutineret PC bruger
 • Det vil være en fordel med egen bil, da der er en del transport i forbindelse med jobbet, besøg på skoler, kulturinstitutioner og kirker. Kørepenge efter gældende regler udbetales.

Vi kan tilbyde:

 • Spændende og selvstændigt job med mulighed for selv at sætte sit præg på arbejdet.
 • Teologisk sparring med præster.
 • Mulighed for at drive og videreudvikle vores skoletjeneste
 • Fleksible arbejdstider samt mulighed for relevante kurser
 • Deltagelse i arbejdsfællesskabet under Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjeneste.
 • Samarbejde med en levende og interesseret bestyrelse.

Skoletjenestens primære formål er at være en ressource for undervisningen i kristendoms­kundskab og religion for skolerne i Dragør og Tårnby Kommune for derigennem at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale kirker. Skoletjenestens undervisningstilbud er ikke forkyndende, men udvikler og udbyder undervisningsforløb og tværfaglige projekter indenfor rammerne af skolernes arbejde og fagbeskrivelser efter den til enhver tid gældende folkeskolelov.

Du er i det daglige eneste medarbejder i Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby. Men Skoletjenesten indgår i et netværk med andre folkekirkelige skoletjenester i såvel Regions­netværket som Landsnetværket med hvem der også udvikles projektor og undervisnings­forløb.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Arbejdssted: Skoletjenesten har kontor i lyse og venlige lokaler i Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 2770 Kastrup, med gode parkeringsforhold og i nærheden af offentlige transportmidler.

Løn: Efter kvalifikationer og gældende overenskomst for Kirke- og kulturmedarbejdere.  

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 234.481 – kr. 310.687 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 246.206 i årligt grundbeløb (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 246.206 – 351.722 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 257.929 i årligt grundbeløb (nutidskroner).
Overenskomsttillæg kr. 716 (i nutidskroner). Desuden kan der forhandles et pilotprojekttillæg.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem bestyrelsen for Skoletjenesten og fagforeningen ”Kirkekultur.nu”

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningsfrist 10. marts 2021 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Teologiske spørgsmål kan rettes til sognepræst og næstformand Gitte Turin på telefon 2462 0602.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos provst Poul Bo B. Sørensen på 2912 3515.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til: pbbs@km.dk